Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i els propòsits predeterminats per conservar les dades dels usuaris. Determinades àrees podrien tenir categories i propòsits més específics que els que s'enumeren aquí.

Lloc

Category

Données d'identification

Nom, Prénom, UID CAS mon-ent-occitanie, IP, mail professionnel pour les personnels.


Propòsit

Finalité principale

Mettre à disposition un environnement de confiance pour la réalisation d'activités numériques complexes


Període de retenció
2 anys
Lawful bases
Tasca pública (GDPR Art. 6.1(e)) Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller
Sensitive personal data processing reasons
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.

Usuaris

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Categories de curs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Cursos

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Mòduls d'activitat

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Blocs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció